Предмет на дейност

Консултантски услуги на най-високо ниво по задание на клиента за установяване на физическите наличности на стоки и материали.

Таен клиент

Услугата "ТАЕН КЛИЕНТ" ви дава надеждна информация за нивото на обслужване на крайните клиенти във Вашите обекти.

Инвентаризация

Вътрешният контрол е независима и обективна дейност предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията.

Приложения

Инвентаризацията се прилага във всякакви обекти с налична стока или дълготрайни и материални активи на компанията.
slide12

Какво ще ви предложим

Индивидуален подход, ефективно управление, партньорство изградено на доверие и реални резултати, които ще спомогнат за развитието на Вашия бизнес. Една ясна и реална картина на Вашето моментно състояние на физически и материални запаси на компанията Ви към определения момент.

  • Надеждност
  • Коректна финансова отчетност
  • Кратки срокове при изпълнение на проект
  • Конфиденциалност

Малко повече за нас

Целта на фирмата ни е да предоставим на своите клиенти пълна гама от услуги в областта на извършването на инвентаризации
и тематични проверки, като предлагаме и най-добрите възможни решения на проблемите.

Видове Инвентаризация

Годишни и текущи, пълни или частични (на отделни стокови групи),  дневни, нощни, в почивни дни, внезапни по сигнал и други;

Етапи на инвентаризация

Подготовка, основно преброяване, причини за установени разлики, финален запис, последващ анализ на крайния резултат.

Проверки

Проверките, които извършваме, могат да бъдат планувани, текущи, междинни, изненадващи (дневни / нощни).

Ценообразуване

За всяко запитване се изготвя индивидуална писмена ценова оферта и се изпраща на подаден от Вас e-mail адрес, за потвърждение.

Екипът ни

Разполагаме със свои екипи от ревизори, с възможности за инвентаризации на територията на цялата страна.

Партньори

Колин Груп ЕООД поддържа контакти с клиенти с най-разнообразни дейности от всички бизнес среди.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За контакти, запитвания или друго, моля използвайте бутона за контакт в дясно.